Prelegenci

Marek Zając - prowadzący

Marek Zając - prowadzący

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny. Dyrektor stacji Polsat Rodzina. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, przewodniczący rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Mateusz Rafał

Mateusz Rafał

Obecnie Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN. Studiował Prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie dokształcał się na Warszawskim SGH oraz na uczelni Łazarskiego. Od 2021 r. zawodowo związany z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Antoni Rytel

Antoni Rytel

Pełnomocnik MEiN do spraw transformacji cyfrowej. Ekonomista i informatyk specjalizujący się w finansowych zastosowaniach sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwie, obecnie studiujący i pracujący naukowo jako Research Assistant na amerykańskim Stanford University gdzie realizuje projekty m.in. we współpracy z NASA, Google czy Hoover Institution. Doświadczenie zdobywał podczas staży w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych oraz w Kongresie Stanów Zjednoczonych jako laureat programu TFLF.

Grzegorz Zajączkowski

Grzegorz Zajączkowski

Od 2017 r. Lider Cyfryzacji. Inżynier, programista, animator społeczny oraz koordynator projektów obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W pracy zajmuje się przede wszystkim poszerzaniem wiedzy i kompetencji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji. Sprawuje również opiekę nad wszelkimi działanościami ukierunkowanymi na zagadnienia cyfrowe.

Oktawia Gorzeńska

Oktawia Gorzeńska

Koordynatorka projektów w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dyrektorka 42 Warsaw - bezpłatnej akademii programowania, skoncentorwanej na nowatorskim modelu edukacji. Autorka książki "Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik", mówczyni TEDx, współinicjatorka platformy EduLab, autorka bloga, a także akademicka wykładowczyni.

Tomasz Łukawski

Tomasz Łukawski

Zastępca przewodniczącego Rady ds. TIK w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki przy MEiN. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Obecnie jest ekspertem MEiN w Centrum Transformacji Cyfrowej, autorem Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce koordynującym prace nad tym dokumentem w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz dyrektorem Ośrodka Kultury i Edukacji.

Łukasz Gierek

Łukasz Gierek

Nauczyciel, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu druku 3D, AR, VR, AI. Trener edukacyjny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń. Zajmuje się również szkoleniami Rad Pedagogicznych. Bierze czynny udział w konferencjach edukacyjnych i technologicznych zarówno w Polsce jaki i za granicą.

Marek Robel

Marek Robel

Wiceprezes Diagmatic, dyrektor ds. digitalizacji narzędzi diagnostycznych. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem na rynku technologii informatycznych oraz bankowości. Obecnie zajmuje się dygitalizacją narzędzi stosowanych w diagnostyce psychoedukacyjnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Maciej Dudkiewicz

Maciej Dudkiewicz

Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Od 2019 r. związany z NASK. Studiował na SWPS, SGH i Akademii Leona Koźmińskiego, a także na IESE Business School Uniwersytetu Nawarry. Jego działania skoncentorwane są na zapewnieniu odpowiedniego sprzętu do edukacji a także Internetu w szkołach.

Paweł Czapliński

Paweł Czapliński

Koordynator krajowego biura eTwinning FRSE. Entuzjasta nowinek technologicznych oraz innowacyjnych metod nauczania w obszarze edukacji szkolnej. Wcześniej zajmował się m.in. jakością w projektach eTwinningu oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Marlena Plebańska

Marlena Plebańska

Jedna z prekursorek polskiej e-edukacji. Ekspertka w zakresie kształcenia na odległość i wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalistka w zakresie zarządzania wiedzą. Liderka polskiego e-learningu. Inspiratorka, projektantka i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach i organizacjach pozarządowych. Autorka ponad stu publikacji naukowych i kilkudziesięciu prac popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Jej działalność przede wszytskim opiera się na rozpowszechnianu metody nauczania - STEAM.

Łukasz Trybuś

Łukasz Trybuś

Prezes Stowarzyszenia Polski Związek Esportu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Twórca i kreator Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych. Były profesjonalny gracz w Call of Duty 4, a obecnie właściciel firmy KGH Esports Consulting, w skład której wchodzi placówka treningowa dedykowana topowym esportowcom - Katowice Gaming House. Entuzjasta esportu, gamingu i szeroko pojętych multimediów.